Katalog produktů
Český bezdrát s.r.o.
Zámečnická 592
742 58, Příbor

Kancelář Praha:
Drahobejlova 1452/54
190 00, Praha 9

IČ: 25902415
DIČ: CZ25902415
Obchodní oddělení:
tel.:  220 990 007
tel.:  590 990 990
tel.:  800 138 138

Uteč nudě
s megarychlým
Internetem
od Eri!

#fungujeJakMá
Vaše objednávka
Objednané služby Měsíční platba
Eri xDSL 346,- Kč
Eri-LTE 660,- Kč
Minimální délka trvání Smlouvy
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní
 
Sleva    57,- Kč
Doplňkové služby xDSL
Doplňková Služba xDSL - statická IP adresa (cena: 82,- Kč / měsíc)  
Doplňková Služba xDSL - zvýšená servisní podpora stupeň 1 (cena: 826,- Kč / měsíc)  
Doplňková Služba xDSL - zvýšená servisní podpora stupeň 2 (cena: 330,- Kč / měsíc)  
Doplňkové služby Eri-LTE
Doplňková Služba LTE - statická IP adresa (cena: 164,- Kč / měsíc)
Služba "Pevná veřejná IP adresa" je vhodná pro IT pracovníky, např. pro vzdálenou mobilní správu firemní datové LAN sítě. IP adresa může být společná i pro více SIM karet koncového Uživatele (zákazníka).
 
Doplňková Služba LTE - zvýšená rychlost a priorita dat pro email poštu (cena: 82,- Kč / měsíc)
Služba" zvýšená priorita dat pro email poštu" zvyšuje prioritu i rychlost při práci s emailem vč. příloh. Lze uplatnit při využívání emailu přes protokol IMAP, POP3 nebo SMTP.
 
Frekvence plateb
Způsob zasílání faktur 0,- Kč
Měsíční paušální platba (bez DPH)
Měsíční paušální platba (vč. DPH)
949,- Kč
1.148,- Kč

Koncové zařízení služby xDSL
Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu (826,- Kč)  
Wi-Fi VDSL modem ZyXEL VMG1312-B30B (660,- Kč)  
Wi-Fi VDSL3 modem/router/VoIP brána FRITZ 7530 (2.892,- Kč)  
Wi-Fi VDSL modem MikroTik RB952Ui (Wi-fi 2,4 + 5 GHz, 5xLAN / 100 Mbps port, USB slot) (495,- Kč)  
VDSL router MikroTik RB750 Ui (5xLAN / 1Gbps port, USB slot, nemá Wi-fi) (1.156,- Kč)  
Wi-Fi VDSL router MikroTik RB962UiGS (Wi-fi 2,4 + 5 GHz, 5xLAN / 1Gbps port, USB slot, optika slot) (2.478,- Kč)  
Koncové zařízení služby Eri-LTE
USB LTE Modem (cena: 990,- Kč)  
Jednorázové poplatky
Aktivace + nová SIM karta164,- Kč
Poštovné 99,- Kč
Celkem k úhradě (bez DPH)
Celkem k úhradě (vč. DPH)
263,- Kč
318,- Kč

Zákazník
Jméno * Společnosti
Příjmení * IČ nebo RČ (popř. dat. nar.) *
Email * DIČ
Email pro fakturaci
Mobil *
Ulice, č.p.*
Město *
PSČ *
Adresa místa zřízení (pokud se liší)
Ulice, č.p. Mobil
Město
PSČ * povinné údaje 

Doplňující informace k objednávce
Kde jste se dozvěděli o našich Službách?
Doplňující informace

Odesláním této objednávky uzavíráte Smlouvu se společností Český bezdrát s.r.o. na dobu neurčitou s minimální délkou trvání Smlouvy 3 měsíců. Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými pomínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzuje, že jste byl s těmito podmínkami seznámen.

Český bezdrát s.r.o. (dále i jako ČB) nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů včetně nařízení EU / GDPR. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jiné třetí straně.

Vyjímkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČB, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb sítě Eri, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČB.

Seznam obchodních Partnerů ČB je uveden v Preambuli platného znění Všeobecných podmínek poskytování Služeb sítě Eri uveřejněných na http://www.eri.cz/klientska-sekce-1

www.eri.cz    |     www.erimobile.cz
© copyright by Český bezdrát s.r.o. | 01.12.2020 00:15:27